ไผ่สีสุก


NA
ไผ่สีสุก
สีสุก(กลาง)
Bambusa blumeana Schult.f.
Bambusa
blumeana
Schult.f.
POACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ