ไผ่เลี้ยง


NA
ไผ่เลี้ยง
ไผ่เชียงไพร/ไผ่สร้างไพร (กลาง)
เพ็ก (กลาง,จันทบุรี)
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f.
Bambusa
multiplex
(Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f.
POACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ