ไผ่หยก, ไผ่ลี่จู๋


NA
ไผ่หยก, ไผ่ลี่จู๋
Bambusa oldhamii Munro
Bambusa
oldhamii
Munro
POACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ