ไผ่


NA
ไผ่
Bambusa sp.1
Bambusa
sp.1
POACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ