ไผ่น้ำเต้า


NA
ไผ่น้ำเต้า
Buddha's belly bamboo / Buddha bamboo
Bambusa ventricosa McClure
Bambusa
ventricosa
McClure
POACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ