ไผ่เหลือง


NA
ไผ่เหลือง
จันคำ, ไผ่จีน, ไผ่หลวง(กทม.) / ไร่ใหญ่(เลย)
Common bamboo
Bambusa vulgaris Schracd.ex H. Wendl
Bambusa
vulgaris
Schracd.ex H. Wendl
POACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ