อังกาบ


NA
อังกาบ
ก้านชั่ง, ลืมเฒ่าใหญ่ (เชียงใหม่) / คันชั่ง(ตาก) / ทองระอา(กทม.) / อังกาบกานพลู(เหนือ) / อังกาบเมือง(กลาง) 
Barleria cristata L.
Barleria
cristata
L.
ACANTHACEAE
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2 เมตร กิ่งก้านและใบมีขนสีเหลืองปกคลุม
เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปยาวรี ขนาดใบไม่แน่นอน กว้าง 1.8-3.5 ซม. ยาว 4.5-6.5 ซม. โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.3-1.3 ซม.
 
ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกสีฟ้าอมม่วงหรือสีขาวหรือบางทีเป็นสีชมพู กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ มีขนกลีบดอกมี 5 แฉก โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ด้านนอกมีขนมีใบประดับรูปยาวปลายแหลม 
 
เป็นฝัก รูปยาวรี ปลายและโคนฝักแหลม 
เมล็ด มี 4 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ