เสลดพังพอน


NA
เสลดพังพอน
พิมเสนต้น, เสลดพังพอนตัวผู้(กลาง) 
Barleria lupulina Lindl.
Barleria
lupulina
Lindl.
ACANTHACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก ลำต้นสีน้ำตาลอมเขียว ตามข้อของลำต้นมีหนามแหลมยาว
เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรียาว กว้าง 2.5 ซม. ยาว 5-7 ซม. โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน เส้นใบและก้านสีแดง ก้านใบสั้น ที่โค้นก้านมีหนามแหลมหนึ่งคู่สีม่วงชี้ลง
ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายยอด ดอกสีเหลือง กลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบบนมี 3 กลีบ กลีบล่าง 2 กลีบเล็กกว่า โคนเชื่อมกันเป็นหลอด มีใบประดับขนาดใหญ่เรียงกันเป็นรูปทรงกระบอกสีเขียว ปลายใบสีม่วง 
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ