จิกนา


NA
จิกนา
กระโดนทุ่ง, กระโดนน้ำ(หนองคาย) / กระโดนสร้อย(พิษณุโลก) / จิ๊ก(กทม.) / จิกน้ำ(กลาง,สตูล)    ตอง, ปุยสาย(เหนือ) / ลำไพ่(อุตรดิตถ์)
Indian Oak / Chee
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
Barringtonia
acutangula
(L.) Gaertn.
LECYTHIDACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 ม. ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่ไวเรือนยอดเป็นพุ่มรีหรือแผ่กว้าง ปลายกิ่งมักลู่ลงเปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องและเป็นสันแหลมตามยาวลำต้น
เดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง ใบรูปใบหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 10-13 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายใบมนแหลมหรือมีติ่งแหลม โคนใบสอบหรือเป็นรูปลิ่ม ขอบใบจักถี่ เรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 5-12 เส้น ก้านใบยาว 2-10 มม.
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะยาว 0.30-1.00 เมตร ที่ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลง ก้านดอกยาว 3-7 มม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-2 ซม. สีชมพู กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียว โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอก 4 กลีบ ปลายกลีบม้วนออก กลีบดอกบิด ดอกร่วงง่าย เกสรเพศผู้จำนวนมากสีแดงสด มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
 
แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปขอบขนานหรือรูปกลม มีสันเป็นเหลี่ยม 4 สัน เรียงตามยาวผลกว้าง 1-3 ซม. ยาว 2-6 ซม. ขั้วผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ 
เมล็ด รูปไข่มี1 เมล็ดต่อผล
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น โดยเฉพาะริมห้วยและลำธาร

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกริมน้ำหรือศาลาในสวนจะมองเห็นช่อดอกสวยงาม ทนน้ำท่วมขัง รากช่วยยึดตลิ่ง

[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ