กีวีฟรู้ทเนื้อเหลือง


NA
กีวีฟรู้ทเนื้อเหลือง
Actinidia chinensis Planch.
Actinidia
chinensis
Planch.
ACTINIDIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ