จิกนมยาน


NA
จิกนมยาน
Barringtonia macrocarpa Hassk.
Barringtonia
macrocarpa
Hassk.
LECYTHIDACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 3-8 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบแตกใบอ่อนสีชมพูเปลือกเรียบสีน้ำตาลเข้ม มีช่องระบายอากาศเป็นตุ่มกลมกระจายทั่วลำต้น
เดี่ยวเเรียงเวียนถี่ๆ เป็นกลุ่มตอนปลายกิ่งใบรูปหอกกลับกว้าง 12-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูบลิ่ม ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบเกลี้ยง ขอบใบจักซี่ฟันห่างๆ เส้นแขนงใบข้างละ 34-35 เส้น เส้นกลางใบด้านบนเป็นสันคม ด่ฃ้านล่างมน ก้านใบอวบอ้วนสีน้ำตาล ยาว 1.5-2.5 ซม. หนา 1-2 ซม.
ออกเป็นช่อแบบ ช่อกระจะยาวห้อยลงปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 0.6-1.20 เมตร ก้านช่อดอกสีม่วงเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 ซม. สีขาวอมชมพู กลีบโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยยาว มีสัน 4 สัน ปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปครึ่งวงกลม กลีบดอก 4 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมากสีชมพูอ่อน มีกลิ่นหอม
แบบผนังชั้นในแข็ง รูปรีหรือรูปไข่กลับมีครีบตามยาว 4 ครีบ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 5.5-7 ซม. ปลายผลมีเกสรเพศเมียติดอยู่ ผลแก่สีม่วงอมเขียว
เมล็ด รูปไข่ 1 เมล็ด
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ไม่
ธันวาคม
มีนาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดิบเขา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มใบสวยงามมีใบอ่อนสีชมพูเข้ม และดอกเป็นช่อยาว ควรปลูกในบ้านบริเวณสวนหย่อมเพราะเจริญเติบโตช้า

[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ