กาหลง


NA
กาหลง
โยธิกา(ใต้,นครศรีธรรมราช)/ ส้มเสี้ยว(กลาง,อุดรธานี)/ เสี้ยวน้อย(เชียงใหม่,เหนือ) 
Galaong/ Snowy Orchid Tree
Bauhinia acuminata L.
Bauhinia
acuminata
L.
CAESALPINIACEAE
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรีค่อนข้างกลม กว้าง 9-13 ซม. ยาว 10-14 ซม. ปลายใบเว้าลึกเกือบครึ่งใบ โคนใบเว้ารูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ ด้านล่างมีขนละเอียดสีขาว ก้านใบยาว 3-4 ซม.
ออกเป็นช่อสั้นที่ปลายกิ่ง 2-3 ดอก ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงสีเขียวมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 10 อัน เกสรเพศเมียมี 1 อัน อับเรณูสีเหลือง รูปขอบขนานมีกลิ่นหอมเล็กน้อย 
เป็นฝักแบน ยาวประมาณ 9-11 ซม. ขอบเป็นเส้นหนา ปลายฝักและโคนฝักแหลม ฝักอ่อนสีเขียวพอแห้งเป็นสีน้ำตาล  เมล็ด มี 5-10 เมล็ด
-
-
ใช่
-
-
ใช่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย

เพาะเมล็ด , ตอนกิ่ง

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ