ชงโค


NA
ชงโค
เสี้ยวดอกแดง(เหนือ) / เสี้ยวหวาน(แม่ฮ่องสอน) 
Orchid tree / Purple bauhinia
 
Bauhinia purpurea L.
Bauhinia
purpurea
L.
CAESALPINIACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 ม. เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ผลัดใบ บางครั้งมีลักษณะเป็นพุ่ม เรือนยอดทรงกลม
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบเกือบกลม กว้าง 8-16 ซม. ยาว 10-14 ซม. ปลายใบเว้าลึกจนถึงกลางใบ โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ใต้ใบมีขนบางๆ
ออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีดอกย่อย 6-10 ดอก ใบประดับและใบประดับย่อย รูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอกมีตั้งแต่สีชมพูถึงม่วงเข้ม กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปใบหอกแคบ กลีบทางด้านบนกว้างกว่า และเป็นรูปใบหอกกลับ ยาว 3-5 ซม. โคนเรียว เกสรเพศผู้ยาวที่สมบูรณ์มี 3 อัน ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 20-25 ซม. ฝักอ่อนสีเขียวพอแก่แห้งเป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกออกได้เป็น 2 ซีก 
เมล็ด กลม มี 10 เมล็ด
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบตามป่าเบญจพรรณทั่วทุกภาคของไทย

ถิ่นกำเนิด อินเดียไปจนถึงมาเลเซีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

โตช้า เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดี ความชื้นสูง แสงแดดจัด ปลูกริมทะเลได้

เพาะเมล็ด ต้นจะออกดอกเมื่อมีอายุ 3-5 ปี

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ