ชงโคดอกเหลือง


NA
ชงโคดอกเหลือง
Bauhinia tomentosa L.
Bauhinia
tomentosa
L.
CAESALPINIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ