กีวีฟรู้ทเนื้อเขียว


NA
กีวีฟรู้ทเนื้อเขียว
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson
Actinidia
deliciosa
(A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson
ACTINIDIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ