แส้หางม้าท้าวช้าง


NA
แส้หางม้าท้าวช้าง
Beaucarnea recurvata Lem.
Beaucarnea
recurvata
Lem.
CAESALPINIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ