หิรัญญิการ์


NA
หิรัญญิการ์
เถาตุ้มยำช้าง(เหนือ) 
Herald trumpet  
Beaumontia grandiflora Wall.
Beaumontia
grandiflora
Wall.
APOCYNACEAE
เป็นไม้เถาใหญ่เนื้อไม้แข็ง สามารถเลื้อยเกาะพันต้นไม้อื่นสูงได้ถึง 15 เมตร แตกกิ่งก้านแผ่เป็นพุ่มแน่นเฉพาะส่วนยอดหรือบริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ มียางสีขาวข้น 
เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปใบมนปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบและปลายใบมน ขอบใบเรียบ เนื้อใบหยาบหนา แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมัน
ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 5-10 ดอก รูปดอกคล้ายถ้วย สีขาวหรือเหลืองอ่อนขนาดใหญ่ กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายแฉกมนหยักเป็นคลื่น เกสรเพศผู้มี 5 อัน มีกลิ่นหอม
เป็นฝักคู่ ยาว 12-25 ซม. พอแก่แตกออกเป็น 2 ซีก
-
-
ใช่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบขึ้นอยู่ทั่วไปตามชายป่าดงดิบหรือในป่าเบญจพรรณเกือบทุกภาคทั่วประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับรั้ว ประดับซุ้ม

เป็นไม้ที่ไม่มีการพักตัว หากได้รับการบำรุงรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งกิ่งก็จะมีดอกขนาดใหญ่ขึ้นและออกดอกได้ตลอดปี ควรมีไม้หลักปักไว้สำหรับพยุงตัวและให้เถาเลื้อย

เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ