ว่านหางช้าง


NA
ว่านหางช้าง
ว่านมีดยับ(เหนือ) 
Leopard lily  
Belamcanda chinensis (L.) DC.
Belamcanda
chinensis
(L.) DC.
IRIDACEAE
เป็นไม้ล้มลุก สูง 0.6-1.2 ม. มีเหง้าหัวอยู่ใต้ดิน
เป็นใบเดี่ยว แทงออกจากเหง้า ออกเรียงสลับซ้อนกัน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 30-40 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว เนื้อใบค่อนข้างหนา ไม่มีก้านใบ
ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกสีส้มมีจุดประสีแดงกระจายตามกลีบดอก กลีบดอกมี 6 กลีบ ปลายมน โคนเรียว เกสรเพศผู้เป็นเส้นสีส้มมี 3 อัน
เป็นผลแห้งแตกออกได้
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ