สามทางเหลือง


NA
สามทางเหลือง
Bentinckia nicobarica Becc.
Bentinckia
nicobarica
Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ