ปาล์มมาดากัสกา


NA
ปาล์มมาดากัสกา
ตาลฟ้า(กทม.)
Bismarckia nobilis Hildebr. & H. Wendl
Bismarckia
nobilis
Hildebr. & H. Wendl
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ