กีวีฟรู้ท


NA
กีวีฟรู้ท
Actinidia rufa Franch. & Sav.
Actinidia
rufa
Franch. & Sav.
ACTINIDIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ