เฟิร์นรัศมีโชติ


NA
เฟิร์นรัศมีโชติ
Blechnum x rassamichotii
Blechnum
X rassamichotii
BLECHNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ