ป่านรามี


NA
ป่านรามี
ตานขโมย(กาญจนบุรี,เหนือ) / ปอป่าน(กลาง)
Chinese grass cloth plant / Ramie / Ramifibres Rhea
Boehmeria nivea (L.) Gaudich.
Boehmeria
nivea
(L.) Gaudich.
URTICACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ