กระชาย (แกง)


NA
กระชาย (แกง)
กระชายดำ (กลาง,มหาสารคาม) / กะแอน (มหาสารคาม,เหนือ) / ขิงทราย (มหาสารคาม) / ละแอน (เหนือ) / ว่านพระอาทิตย์ (กทม.)
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Boesenbergia
rotunda
(L.) Mansf.
ZINGIBERACEAE
เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน มีรากสะสมอาหารเป็นกระจุกสี่น้ำตาล เนื้อในสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นเฉพาะ
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรียาว กว้าง 4.5-10 ซม. ยาว 15-30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ ก้านใบยาว 7-25 ซม. กาบใบสีชมพู  
ออกเป็นช่อที่ปลายลำต้นเทียม ช่อดอกยาวประมาณ 5 ซม. มีใบประดับสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 แฉก เกสรเพศผู้ หมันด้านข้าง 2 อัน รูปรี สีขาวชมพู เกสรเพศผู้หมันที่มีลักษณะคล้ายกลีบปากขนาดใหญ่ สีชมพู 
รูปรี เมื่อแก่แตกออกเป็น 3 ซีก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ