งิ้ว


NA
งิ้ว
งิ้วแดง(กาญจนบุรี) / งิ้วบ้าน(กลาง) 
Kapok tree / Cotton tree / Red cotton tree / Shaving brush / Silk cotton tree / Simul 
Bombax ceiba L.
Bombax
ceiba
L.
BOMBACACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูงประมาณ 30 ม. ต้นที่ยังเล็กจะมีหนามตามลำต้น เรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา
ประกอบแบบนิ้วมือ เรียงเวียน มี 6 – 12 ใบบ่อย ก้านใบยาวกว่าใบย่อย หูใบเล็กร่วงง่าย โคนก้านบวมเล็กน้อย ใบรูปรีแกมรูปไข่ หรือรูปใบหอก กว้าง 5-7 ซม. ยาวได้ถึง 25 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา เรียบเป็นมัน
ดอกเดี่ยว แต่มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 3-5 ดอก ตามกิ่งและที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ยาวประมาณ 2.5 ซม. ผิวเรียบมีขนเหมือนฝ้าย ขอบเว้าเล็กน้อย กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่โค้งลงเล็กน้อย กว้าง 15 – 17 ซม. ยาวประมาณสองเท่าของเกสรเพศผู้ สีแดงหรือขาว ปลายกลีบผายม้วนออก เกสรเพศผู้จำนวนมากเชื่อมติดกันเป็นมัดหลายมัด เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลับ ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้ ดอกมีกลิ่นหอมและร่วงง่าย
เดี่ยว ผลแห้งแตกตามรอยประสาน ทรงกลมรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 7.5-17 ซม. เปลือกแข็ง เมื่อแก่จะแตกอ้าออก 
เมล็ด รูปไข่กลับ ผิวเรียบขนาดเล็กจำนวนมาก สีน้ำตาลหรือดำมีปุยสีขาวหุ้ม
ธันวาคม
กุมภาพันธ์
ไม่
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบขึ้นตามที่ราบตามเชิงเขาและไหล่เขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100-600 เมตร ตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ขึ้นและเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อน พบเห็นทุกภาคของประเทศ

ถิ่นกำเนิด อเมริกาเหนือ แคริบเบียน หิมาลัยตะวันออกและอุษาคเนย์

การกระจายพันธุ์ อินเดีย ตอนใต้ของจีน และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

เป็นไม้ทนแล้งและโตเร็ว

                เพาะเมล็ด
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[3] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ