ช้างไห้


NA
ช้างไห้
ช้างร้องไห้(ตรัง)
Borassodendron machadonis Becc.
Borassodendron
machadonis
Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ