เบาบับ


NA
เบาบับ
Baobab
Adansonia digitata L.
Adansonia
digitata
L.
BOMBACACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ