เฟื่องฟ้า


NA
เฟื่องฟ้า
Bougainvillea sp.1
Bougainvillea
sp.1
NYCTAGINACEAE
เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย อายุหลายปี เลื้อยพาดได้ไกลถึง 10 ม. มีหนามบริเวณโคนก้านใบ
เดี่ยว ออกสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ขนาด 3-5 x 4-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบสีเขียว หรือด่างสีเขียวหรือด่างเหลือง-เขียว
ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ และปลายกิ่ง กลีบที่เห็นคือกลีบประดับมีทั้งชั้นเดียวและซ้อน รูปไข่ มีสีขาว ชมพู ส้ม ม่วง มี 3 กลีบขึ้นไป ซ้อนกันเป็นรูปถ้วย ปลายกลีบแหลม ดอกจริงขนาดเล็กสีขาวหรือสีครีม โคนกลีบเชื่อมเป็นรูปหลอดปลายแผ่แบน เส้นผ่าศูนย์กลางดอกรวมกลีบประดับ 2-3 ซม.
ขนาดเล็ก มี 5 พู
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ เลื้อยขึ้นซุ้มให้ร่มเงา หรือปลูกเป็นรั้ว โดยนำกิ่งมาขัดสานกัน แต่ควรมีลวดเป็นแกนกลาง

ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด ทนแล้งได้ดี การบังคับให้ออกดอก โดยงดให้น้ำ 5-7 วัน ใบจะเริ่มร่วง แล้วจึงให้น้ำจนชุ่ม จะออกดอกพรูสะพรั่ง

การตอน , การปักชำ, การเสียบยอด

[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ