กูดตัง


NA
กูดตัง
กูดเกี๊ยะ(กลาง,เชียงใหม่) / กูดดอย(เชียงใหม่,ลพบุรี) / หัสแดง(นครราชสีมา,เลย)
Brainea insignis (Hook.) J. Sm.
Brainea
insignis
(Hook.) J. Sm.
BLECHNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ