มะกา


NA
มะกา
กอง(สงขลา,เหนือ) / ก้องแกบ(เชียงใหม่,เหนือ) / ขี้เหล้ามาดกา(ขอนแก่น) / ซำซา(เลย) / มัดกา, มาดกา(หนองคาย) / ส่าเหล้า(ประจวบคีรีขันธ์) 
Bridelia ovata Decne.
Bridelia
ovata
Decne. 
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 ม. ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่ไว เปลือกสีน้ำตาลปนดำแตกเป็นสะเก็ดบางหลายชั้นและแตกอ้าทั่วไปตามลำต้น
เดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ปลายใบมนโคนใบมน ผิวใบด้านล่างเป็นคราบขาว ขอบใบเป็นคลื่น เส้นแขนงใบข้างละ 8-13 เส้น ก้านใบยาว 2 ซม.
ดอกแยกเพศร่วมต้น ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 มม.สีขาวอมเขียว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 5 แฉก กลีบเลี้ยงดอกเพศเมียจะสั้นกว่าดอกเพศผู้ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่
แบบผลผนังชั้นในแข็งมีเนื้อเมล็ดเดียว รูปกลม ขนาด 1 ซม. ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง ผลสุกสีดำ 
เมล็ด เมล็ดรูปไข่
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ไม่
ธันวาคม
มรกราคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณทั่วไป

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มสวยงามเพราะใบห้อยย้อยลงและใบเรียงชิดกัน ควรปลูกริมน้ำหรือมุมอาคารเพื่อลดความแข็งกระด้างของโครงสร้าง

[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ