เอื้องจำปา


NA
เอื้องจำปา
เอื้องโรย
Bromheadia aporoides Rchb. f.
Bromheadia
aporoides
Rchb. f.
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ