พุดตะแคง


NA
พุดตะแคง
Brunfelsia americana L.
Brunfelsia
americana
L.
SOLANACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ