พุดสามสี


NA
พุดสามสี
พุดสี, สามราศี(กทม.)
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don
Brunfelsia
uniflora
(Pohl) D.Don
SOLANACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ