ราชาวดี


NA
ราชาวดี
Buddleja paniculata Wall.
Buddleja
paniculata
Wall.
BUDDLEJACEAE
เป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงประมาณ 2 – 3 เมตร ทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นเรียบเกลี้ยง สีเทา มักแตกกิ่งก้านสาขาตามปลายกิ่งและส่วนบนของลำต้น กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยมมีขนละเอียดปกคลุมเมื่อกิ่งแก่จัดขนจะหลุดล่วงหายไป
เป็นใบเดี่ยว รูปมนออกไปทางปลายใบ ออกเป็นคู่เรียงสลับกันไปตามข้องกิ่ง ผิวใบเมื่อจับจะรู้สึกกระคายมือ สีใบด้านล่างจะเขียวจางกว่าด้านบน ขอบใบหยักเป็นจักโดยรอบ
เป็นช่อออกปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาว
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อยู่ที่เทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ปลูกเลี้ยงง่าย เป็นไม้โตเร็ว ชอบที่กลางแจ้งแสงแดดจัด ดินชุ่มชื้นที่ระบายน้ำดี ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีพอสมควร แต่ถ้าอยู่ในร่อหรือที่ชื้นแฉะตลอดเวลาอาจตายได้ง่าย

เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำ

[1] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ