เบาบับ


NA
เบาบับ
Baobab
Adansonia za Baill.
Adansonia
za
Baill.
BOMBACACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ