สิงโตประหลาด


NA
สิงโตประหลาด
สิงโตงาม(กลาง) 
Bulbophyllum affine Lindl.
Bulbophyllum
affine
Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ขนาดกลาง เจริญแผ่ขยายไปเป็นบริเวณกว้าง หัวรูปกรวยแกมรูปทรงกระบอก สูงประมาณ 3 ซม. กว้าง 1 – 1.5 ซม. แต่ละหัวมีใบ 1 ใบ
รูปขอบขนาน ขนาด 10 – 15 ? 1.5 – 2 ซม. แผ่นใบหนา อวบและแข็ง
ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกจากข้อตามเหง้า ขนาด 2 – 2.5 ซม.
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย อินโดจีน จีน และญี่ปุ่น

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ