สิงโตดอกคู่


NA
สิงโตดอกคู่
Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn.
Bulbophyllum
biflorum
Teijsm. & Binn.
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ