สิงโตกลอกตา


NA
สิงโตกลอกตา
สมอหิน(กลาง,สุราษฎร์ธานี) 
Bulbophyllum blepharistes Rchb.f.
Bulbophyllum
blepharistes
Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ขึ้นได้ทั้งบนต้นไม้และบนหิน สูง 7-10 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ อยู่ห่างกัน สีน้ำตาลอมเขียวหรือเขียวอมเหลือง ผิวมักจะเป็นร่องตามยาว ขนาด 2 – 4 ? 1.5 – 2 ซม. เรียงตัวบนเหง้า มี 2 ใบ ที่ปลายลำ
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2 ซม. ยาว 6-8 ซม. แผ่นใบหนาและแข็งปลายใบหยักเว้าตื้น
ก้านช่อดอกผอม แต่แข็ง ยาว 15-25 ซม. ดอกย่อยออกเป็นกลุ่มที่ปลายก้าน ช่อเป็นกระจุกและเรียงตัวในแนวรัศมี จำนวน 4-10 ดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 ซม. ยาว 2-2.5 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองแกมเขียวปลายกลีบมีแต้ม และขนสีแดงเข้ม กลีบปากสีน้ำตาลอ่อน
ตุลาคม
มรกราคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตามป่าเบญจพรรณในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย พม่า ลาว และมาเลเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ