สิงโตก้านหลอด


NA
สิงโตก้านหลอด
Bulbophyllum capillipes C.S.P.Parish & Rchb.f.
Bulbophyllum
capillipes
C.S.P.Parish & Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 6-10 ซม. ลำลูกกล้วย รูปไข่ มี 1 ใบที่ปลาย
รูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. 
ออกเดี่ยวจากโคนกอ ก้านดอกยาว 5-7 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.3 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง ด้านหลังมีประสีม่วงเข้ม กลีบปากสีน้ำตาล
มีนาคม
เมษายน
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบทั่วประเทศ ตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 700-1,500 เมตร

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ