เอื้องขนตาสิงโต


NA
เอื้องขนตาสิงโต
สิงโตโคมไฟเล็ก (เหนือ)
Bulbophyllum congestum Rolfe
Bulbophyllum
congestum
Rolfe
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ขนาดเล็ก หัวรูปทรงกระบอก ขนาด 2 – 2.5 ? 0.6 ซม. เรียงตัวบนเหง้าเป็นระยะห่างกัน 2 – 3 ซม. มีใบ 1 ใบ 
รูปขอบขนานค่อนข้างหนาและเหนียว ขนาด 5 – 6 ? 1.5 ซม. ปลายใบตัดและหยักเว้าตื้น
ช่อดอกสั้นกว่าใบเล็กน้อย ปลายช่อมีดอกแน่นเป็นกระจุกกลม เส้นผ่านศูนย์กลางกลุ่มดอกประมาณ 1 ซม.
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย พม่า และจีนตอนใต้

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ