พราหมณ์หนวดแดง


NA
พราหมณ์หนวดแดง
สิงโตเคราแดง, สิงโตพู่รัศมี (ใต้) 
Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe
Bulbophyllum
gracillimum
(Rolfe) Rolfe
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดค่อนข้างเล็ก ลำลูกกล้วยรูปรีแกมรูปไข่ขนาด 1.5-2 ซม.
รูปรีแกมรูปขอบขนานแกมรี ค่อนข้างหนาและเหนียว มี 1 ใบ ขนาดกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 12.5-14 ซม. 
ออกเป็นช่อยาว ก้านช่อดอกผอม ยาว 15 – 20 ซม. ดอกเกิดที่ปลายช่อจำนวน 8 – 10 ดอก เรียงตัวในแนวรัศมี เส้นผ่านศูนย์กลางช่อ 4 – 5 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีแดงอมเหลือง ปลายกลีบสีเข้ม โคนกลีบสีขาว กลีบปากสีขาว โคนกลีบสีชมพูอมม่วง
ตุลาคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา ป่าดิบทางภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ ทั่วไปในภูมิภาคมาเลเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ