สิงโตนักกล้าม


NA
สิงโตนักกล้าม
Bulbophyllum lasiochilum Parish & Rchb.f.
Bulbophyllum
lasiochilum
Parish & Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 5-8 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 1-2 ซม.
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 4-5 ซม.
ออกเดี่ยว จากโคนกอ บานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียว หรือสีเหลืองอ่อน มีประสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงคู่ข้างส่วนปลาย ม้วนห่อ กลีบปากสีเหลือง
ตุลาคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบทุกภาคตามป่าดิบ ที่ระดับความสูง 500-1,500 เมตร

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ