มะกล่ำต้น


NA
มะกล่ำต้น
มะกล่ำตาช้าง(กลาง,ชุมพร)/ มะแดง, มะหัวแดง, มะโหกแดง(เหนือ)
Red sandalwood tree/ Coralwood tree/ Sandalwood tree/ Bead tree
Adenanthera pavonina L.
Adenanthera
pavonina
L.
MIMOSACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ยอดอ่อนมีขนนุ่มเป็นมันคล้ายเส้นไหม เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา บางครั้งมีรอยแตกระแหงเล็กๆ โคนต้นเป็นพูพอนต่ำ
ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ เรียงสลับ ยาว 15-40 ซม. ช่อแขนงด้านข้างมี 2-6 คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 7-15 คู่ เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.6-2.5 ซม. ยาว 2-5 ซม. ปลายใบมน โคนใบเบี้ยว ผิวใบด้านล่างสีนวลมีขน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 8-10 เส้น ก้านใบย่อยยาว 1-2 มม.
ออกเป็นช่อกลมยาว ตามกิ่งและซอกใบ ก้านดอกสั้น สีเหลือง ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ไม่มีขน ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-6 มม.
ฝักแห้งแตก ฝักแบนยาวสีน้ำตาลกว้าง 1.2 ซม. ยาว 12-20 ซม. ฝักแก่จะบิดงอ เมล็ด สีแดง รูปร่างแบนและกลมหรือรี มีหลายเมล็ด
มีนาคม
เมษายน
ไม่
กรกฎาคม
ธันวาคม
ไม่
2
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณและป่าดิบทั่วไป
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มกว้าง เจริญเติบโตเร็วเหมาะกับการปลูกให้ร่มเงาริมถนนหลวง
ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี แสงแดดจัด
เพาะเมล็ด
[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ