สิงโตขนปุย


NA
สิงโตขนปุย
สิงโตลินด์เลย์(ระนอง)
Bulbophyllum lindleyanum Griff.
Bulbophyllum
lindleyanum
Griff.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดค่อนข้างเล็ก ลำลูกกล้วยรูปคล้ายฝาชีขึ้นชิดกันเป็นกลุ่มขนาด 2-2.5 ซม.
รูปรีแกมขอบขนาน มี 1 ใบ ขนาด กว้าง 2-3 ซม. ยาว 10-13 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว โคนใบเรียวแคบเป็นก้านเกือบกลม
ช่อดอกโค้งยาว 18 – 25 ซม. ก้านช่อผอม ดอกในช่อโปร่งเริ่มจากใกล้กลางช่อ ขนาดดอก 1 – 1.2 ซม.กลีบเลี้ยงสีขาว มีเส้นสีน้ำตาลดำพาดกลางกลีบ 3 เส้น มีขนสีขาว กลีบดอกสีขาว ขนาดเล็ก ขอบกลีบมีขน กลางกลีบมีเส้นสีน้ำตาลดำ 1 เส้น กลีบปากรูปแถบ มีขนด้านล่าง
พฤศจิกายน
มรกราคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่า

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ