สิงโตเครายาว


NA
สิงโตเครายาว
Bulbophyllum longissimum J.J.Sm.
Bulbophyllum
longissimum
J.J.Sm.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ มีใบ 1 ใบ ที่ปลาย
รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 10-15 ซม.
ช่อดอกแบบซี่ร่ม ยาว 15-20 ซม. มี 2-7 ดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 7 มม. กลีบเลี้ยงบนสีเหลืองอ่อนและมีเส้นสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงคู่ข้างเรียวยาวได้ถึง 20 ซม. สีนวล มีเส้นสีชมพูอ่อนพาดตามยาวถึงปลายกลีบ ขอบกลีบบางส่วนเชื่อมติดกัน กลีบดอกรูปสามเหลี่ยม กลีบปากสีเข้มกว่ากลีบอื่น มีกลิ่นหอม
กันยายน
พฤศจิกายน
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย พบเฉพาะตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ