สิงโตขาว


NA
สิงโตขาว
สิงโตดอกไม้ไฟ(ใต้)
Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f.
Bulbophyllum
medusae
(Lindl.) Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ขนาด 2 – 2.5 ? 1.2 – 1.5 ซม. มีสันตามยาว 3 – 4 สัน ผิวมัน
รูปขอบขนานแกมรูปไข่ขนาด 8 – 12 ? 1.5 – 2 ซม. ปลายมนหรือตัดหรือหยักเว้าตื้น โคนสอบเรียวเป็นก้านสั้นๆ แผ่นใบหนาและแข็ง
ออกเป็นช่อกระจุกเกิดจากโคนหัว ก้านช่อยาว 8 – 12 ซม. มีดอกย่อยจำนวนมากอยู่ปลายช่อเป็นพู่โดยรอบ ดอกกว้าง 4 มม. ยาว 5-6 ซม.ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงบนรูปแถบ ผอมเป็นเส้นคล้ายเส้นด้าย กลีบเลี้ยงคู่ข้างยาวกว่ากลีบเลี้ยงบน กลีบดอกรูปสามเหลี่ยมปลายเรียวแหลม กลีบปากรูปสามเหลี่ยมสั้น
กุมภาพันธ์
เมษายน
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขาทางใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ มาเลเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ