สิงโตนางรำ


NA
สิงโตนางรำ
Bulbophyllum monanthum (Kuntze) J.J.Sm.
Bulbophyllum
monanthum
(Kuntze) J.J.Sm.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ขนาดกลางหรือค่อนข้างเล็ก หัวรูปทรงกระบอกหรือรูปรี ขนาด 3 – 4 ? 1 – 1.2 ซม.
รูปรี มี 1 ใบ ขนาด 12 – 15 ? 2.5 ซม. แผ่นใบหนาและเหนียว
เป็นดอกเดี่ยวเกิดตามข้อที่เหง้าหรือโคนหัว ก้านดอกยาว 7 – 8 ซม. อวบน้ำ ขนาดดอกประมาณ 1.5 ซม.
ธันวาคม
มรกราคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา ป่าดิบในภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย ภูฏาน จีนตอนใต้ และเวียดนาม

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ