เอื้องหัวเข็มหมุด


NA
เอื้องหัวเข็มหมุด
Bulbophyllum moniliforme Par. & Rchb. f.
Bulbophyllum
moniliforme
Par. & Rchb. f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ขนาดเล็กมาก อาจจะเป็นชนิดที่มีหัวเล็กที่สุด หัวกลมหรือกลมแป้นเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. สีเขียวค่อนข้างใส เรียงตัวแน่นบนเหง้า ซึ่งอาจจะทอดยาวเป็นเส้นคล้ายลูกประคำ หรือแยกสาขาแผ่เป็นแผ่นเกาะแนบเปลือกไม้ 
ขนาดเล็กๆ 1 ใบ และร่วงไปก่อนมีดอก
เป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. ขนาดดอกประมาณ 4 มม.
ธันวาคม
มรกราคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา ตามป่าดิบชื้นในภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย พม่า ลาว และเวียดนาม

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ