สิงโตรวงข้าว


NA
สิงโตรวงข้าว
Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl.
Bulbophyllum
morphologorum
F.Kranzl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดกลาง ขึ้นแผ่กระจายเป็นหย่อมค่อนข้างกว้าง บนหินหรือบนต้นไม้ ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 2-2.5 ซม. ผิวมันและมักเป็นร่องห่างๆตามยาว
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3 ซม. ยาว 13-15 ซม. แผ่นใบหนา เหนียว และแข็ง
ออกเป็นช่อ เกิดจากโคนลำลูกกล้วย ปลายโค้งลง ยาว 15-20 ซม. ดอกในช่อแน่น ดอกบานเต็มที่กว้าง 7 มม. บานเกือบพร้อมกัน มีกลิ่นอ่อนๆคล้ายคาวปลา กลีบเลี้ยงสีครีม มีประสีน้ำตาลแกมม่วง กลีบดอกขนาดเล็ก สีครีม กลีบปากสีเหลือง ประสีน้ำตาล
มรกราคม
กุมภาพันธ์
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขา และป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ เวียดนาม

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ