สิงโตโคมไฟ


NA
สิงโตโคมไฟ
สิงโตหลอดไฟ, ตุ่มสิงโต(กลาง)
Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl.
Bulbophyllum
odoratissimum
(Sm.) Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 5-7 ซม. มีไหล ลำลูกกล้วย รูปทรงกระบอก ขนาดประมาณ 2 ? 0.5 ซม. มีร่องตื้นตามยาว 4 – 6 ร่อง
มี 1 ใบ ที่ปลายลำ รูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 4-5 ซม. แผ่นใบหนาและแข็ง ปลายมนและหยักเว้าตื้น
ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม เกิดที่โคนลำลูกกล้วย ยาว 6-8 ซม. ดอกย่อยเรียงแน่นที่ส่วนปลายเป็นกระจุกเกือบกลมเส้นผ่านศูนย์กลางช่อ 1.2 – 1.5 ซม. ขนาดดอกประมาณ 7 มม. กลีบเลี้ยงสีขาว ปลายกลีบแต้มสีเหลืองหรือสีส้ม กลีบดอกขนาดเล็กค่อนข้างใส กลีบปากสีส้มอมแดง ดอกมีกลิ่นหอม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบทั่วประเทศตามป่าดิบเขา ป่าดิบแล้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตก และภาคใต้

ถิ่นกำเนิด เนปาล สิกขิม ภูฏาน อินเดีย จีน ลาว และเวียดนาม

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ